Klachten bij slecht horen


Klachten bij slecht horen

Wist u dat slechthorendheid niet alleen voorkomt bij oudere mensen? Uit cijfers blijkt dat 50% van de slechthorenden jonger is dan 65 jaar! Maar hoe weet u nou wanneer u slechthorend bent? 

Welke klachten kunt u hebben wanneer u slechthorend bent?

Veel voorkomende klachten zijn:

* gesprekken zijn lastig te volgen vooral wanneer u het onderwerp niet mee krijgt
* vaker moeten navragen wat er gezegd wordt
* moeite met verstaan in groter gezelschap
* tv of radio moet steeds harder
* u heeft het idee dat mensen onduidelijk praten en of zacht praten.

Slechthorendheid is meer dan het niet meer hard genoeg horen van geluiden. Bij bepaalde gehoorverliezen kunnen de geluiden vervormd worden gehoord, soms doffer en soms juist erg scherp. Vaak is het oor weliswaar minder gevoelig voor zachte geluiden, maar juist extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze sneller als pijnlijk ervaren worden. Dat is de reden waarom men nooit moet schreeuwen tegen slechthorende mensen.

Slechthorenden hebben vaak meer last van omgevingslawaai. Dit treedt al op bij beperkte gehoorverliezen. Feestjes, disco’s, gezellige achtergrondmuziek, vergaderingen, door elkaar pratende mensen etc. zijn moeilijke situaties voor slechthorenden. Al deze factoren dragen ertoe bij dat slechthorenden sneller onzeker kunnen worden en zich buitengesloten gaan voelen, wat soms zelfs aanleiding kan geven tot vereenzaming.

Elk mens is uniek, dat geldt ook voor uw gehoor. Wacht dan ook niet langer en kom bij ons langs voor een passende gehooroplossing. Overal is een oplossing voor, een oplossing die bij u past.

Soorten slechthorendheid

Heeft u ooit weleens stil gestaan bij de werking van uw oor en uw gehoor? Het oor is een bijzonder orgaan.

De werking van het oor en het gehoor

Heeft u ooit weleens stil gestaan bij de werking van uw oor en uw gehoor? Het oor is een bijzonder orgaan.

Hoe is uw gehoor? Doe de gehoortest!

Hoe is uw gehoor? Doe de gehoortest! Heeft u twijfels over uw gehoor, maak dan een afspraak voor een gehoortest en maak gebruik van onze diensten die u op weg helpen naar een beter gehoor.